MunteenheidLeveringPolenTaalGunfire PolenGunfire in het EngelsGunfire in FrankrijkGunfire en EspañaGunfire in NederlandGunfire in Czech

Reglement

REGLEMENT VOOR ONLINE WINKEL

 
 

1.

Dit Reglement bepaalt de algemene voorwaarden, beginselen en de wijze van verkoop gevoerd door Infinity Fund vennootschap met beperkte aansprakelijkheid commanditaire vennootschap met zetel in Wrocław, via de online winkel gunfire.com (hierna genoemd: „ Online Winkel”) en bepaalt de beginselen en voorwaarden van het leveren door Infinity Fund vennootschap met beperkte aansprakelijkheid commanditaire vennootschap met zetel in Wrocław van gratis diensten elektronisch.

§ 1 Definities

 
 

1.

Werkdagen - betekent weekdagen van maandag tot vrijdag met uitzondering van feestdagen.

 

2.

Levering - betekent de feitelijke activiteit die bestaat uit het leveren aan de Klant door de Verkoper, via de Leverancier, van het Goed bepaald in het order.

 

3.

Leverancier - betekent de entiteit waarmee de Verkoper samenwerkt op het vlak van het verrichten van de Levering van Goederen:

 

a)

een koeriersdienst;

 

b)

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. met zetel in Krakau, firma die diensten van Levering en het voeren van het systeem van postbussen (Paczkomat) verleent;

 

c)

Poczta Polska S.A. met zetel in Warschau;

 

d)

Ruch S.A. met zetel in Warschau, firma die diensten van Levering in het kader van verkooppunten verleent.

 

4.

Wachtwoord - betekent een reeks lettertekens, cijfertekens of andere tekens gekozen door de Klant tijdens de Registratie in de Online Winkel, gebruikt om de toegang tot het Klantaccount in de Online Winkel te beveiligen.

 

5.

Klant - betekent de entiteit ten gunste waarvan overeenkomstig het Reglement en de bepalingen van de wet elektronisch diensten mogen worden verleend of waarmee een Verkoopcontract mag worden afgesloten.

 

6.

Consument - betekent een natuurlijke persoon die met de ondernemer een wettelijke activiteit verricht die niet rechtstreeks verbonden is met de economische of professionele activiteit van deze persoon.

 

7.

Klantaccount - betekent het voor elke Klant individueel panel, ten gunste van de klant door de Verkoper geactiveerd na het verrichten van de Registratie door de Klant en het afsluiten van het contract van het verlenen van de dienst Voeren van Klantaccount.

 

8.

Login - betekent de individuele identificatie van de Klant, door de Klant bepaald, bestaand uit een reeks lettertekens, cijfertekens of andere tekens, vereist samen met het Wachtwoord om een Klantaccount in de Online Winkel op te zetten. De Login is het juiste emailadres van de Klant.

 

9.

Ondernemer - betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische entiteit die geen rechtspersoon is, maar waaraan de wet rechtsbevoegdheid geeft, die in eigen naam een economische of professionele activiteit voert en een wettelijke activiteit verricht die rechtstreeks is verbonden met diens economische of professionele activiteit.

 

10.

Reglement - betekent dit reglement.

 

11.

Registratie - betekent de feitelijke handeling verricht op de manier bepaald in het Reglement, vereist voor het gebruik van alle functionaliteiten van de Online Winkel door de Klant.

 

12.

Stationaire Winkel - betekent de plaats bestemd voor de klantendienst, op het adres: Gunfire, ul. Jana Długosza 42-46, Wrocław.

 

13.

Verkoper - betekent Infinity Fund vennootschap met beperkte aansprakelijkheid commanditaire vennootschap met zetel in Wrocław (51-162), ul. Jana Długosza 42-46, NIP (Pools belastingidentificatienummer): 8952044411, REGON (Pools nummer voor statistiek): 361501099, ingeschreven in het register van de ondernemers gevoerd door de Districtrechtbank voor Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economische Afdeling van het Nationaal Handelsregister onder het nummer KRS 0000556946; email: bok@gunfire.pl

 

14.

Winkelwebsite - betekent de internetpagina’s waaronder de Verkoper de Online Winkel voert en die actief zijn in het domein gunfire.com.

 

15.

Goed - betekent een product voorgesteld door de Verkoper via de Winkelwebsite, dat een voorwerp van het Verkoopcontract kan zijn.

 

16.

Vaste drager - betekent het materiaal of werktuig dat de Klant of de Verkoper de mogelijkheid biedt informatie persoonlijk aan hem gericht, te bewaren, op een manier die de toegang tot de informatie in de toekomst voor de tijd overeenkomstig de doelen waarvoor deze informatie dient, mogelijk maakt en die toelaat de bewaarde informatie in ongewijzigde vorm te reproduceren.

 

17.

Verkoopcontract - betekent het verkoopcontract afgesloten op afstand, op de voorwaarden van het Reglement, tussen de Klant en de Verkoper.

§ 2 Algemene bepalingen en het gebruik van de Online Winkel

 
 

1.

Alle rechten op de Online Winkel, waaronder de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam ervan, het internetdomein ervan, de Winkelwebsite en eveneens de patronen, formulieren, logo’s geplaatst op de Winkelwebsite (met uitzondering van de logo’s en foto’s weergegeven op de Winkelwebsite om goederen voor te stellen waarvoor deze auteursrechten derden toekomen) behoren de Verkoper toe, en het gebruik ervan mag uitsluitend optreden op de aangegeven wijze en in overeenstemming met het Reglement alsook met de schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.

 

2.

De Verkoper zal er trachten voor te zorgen dat het gebruik van de Online Winkel mogelijk is voor internetgebruikers die alle populaire browsers, besturingssystemen, types van apparatuur en types van internetverbindingen gebruiken. De minimale technische vereisten die het gebruik van de Winkelwebsite mogelijk maken, zijn een browser in de versie van minstens Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26, Safari 5 of nieuwere versies, met ingeschakeld Javascript, die bestanden van het type „cookies” aanvaardt en een internetverbinding van ten minste 256 kbit/s. De Winkelwebsite is responsief en past zich dynamisch aan elke schermresolutie aan.

 

3.

De Verkoper gebruikt het mechanisme van "cookies" bestanden, die, tijdens het gebruik van de Winkelwebsite door Klanten, via de server van de Verkoper worden opgeslagen op de harde schijf van het toestel van de Eindklant. Het gebruik van "cookies" bestanden beoogt het juist functioneren van de Winkelwebsite op de apparatuur van de Eindklanten. Dit mechanisme beschadigt het eindtoestel van de Klant niet en veroorzaakt geen configuratiewijzigingen in de eindapparatuur van de Klanten noch in de software geïnstalleerd op deze apparatuur. Elke Klant kan het mechanisme van „cookies” uitschakelen in de browser van zijn eindtoestel. De Verkoper wijst erop dat de uitschakeling van „cookies” echter moeilijkheden kan veroorzaken of het gebruik van de Winkelwebsite onmogelijk kan maken.

 

4.

Om een order te plaatsen in de Online Winkel via de Winkelwebsite en om gebruik te maken van de diensten die elektronisch via de Winkelwebsite worden verleend, moet de Klant een actief emailaccount bezitten.

 

5.

Het leveren door de Klant van inhoud met illegaal karakter en het gebruik door de Klant van de Online Winkel, Winkelwebsite of gratis diensten verleend door de Verkoper, op een manier die ingaat tegen de wet, de goede zeden of die de persoonlijke rechten van derden schendt, is verboden.

 

6.

De Verkoper verklaart dat door het openbaar karakter van het internet en het gebruik van diensten die elektronisch worden verleend, het gevaar kan bestaan dat onbevoegde personen gegevens van Klanten inwinnen en wijzigen, daarom dienen de Klanten de juiste technische middelen te gebruiken om de hierboven genoemde bedreigingen te minimaliseren. In het bijzonder dienen ze antivirusprogramma’s en programma’s die de identiteit van de internetgebruikers beschermen, te gebruiken. De Verkoper wendt zich nooit tot de Klant met het verzoek om hem het Wachtwoord in een of andere vorm te bezorgen.

§ 3 Registratie

 
 

1.

Om een Klantaccount aan te maken, is de klant verplicht om een gratis Registratie te verrichten.

 

2.

Registratie is niet verplicht om een order in de Online Winkel te plaatsen.

 

3.

Voor de Registratie dient de Klant het registratieformulier, dat door de Verkoper ter beschikking wordt gesteld op de Winkelwebsite, in te vullen en het ingevuld registratieformulier per email door te sturen naar de Verkoper door de juiste functie in het registratieformulier te selecteren. Tijdens de Registratie legt de Klant een individueel Wachtwoord vast.

 

4.

Tijdens het invullen van het registratieformulier heeft de Klant de mogelijkheid kennis te nemen van het Reglement en de inhoud ervan te aanvaarden door het juiste vakje in het formulier te markeren.

 

5.

Na het versturen van het ingevuld registratieformulier ontvangt de Klant onmiddellijk per email op het emailadres dat opgegeven werd in het registratieformulier, de bevestiging van de Registratie door de Verkoper. Op dat ogenblik wordt het contract afgesloten aangaande het elektronisch verlenen van de dienst Voeren van Klantaccount, terwijl de Klant de mogelijk krijgt in zijn Klantaccount te gaan en wijzigingen aan te brengen van de gegevens opgegeven tijdens de Registratie.

§ 4 Orders

 
 

1.

De informatie op de Winkelwebsite vormt geen offerte van de Verkoper in de zin van het Burgerlijk Wetboek en enkel een uitnodiging aan de Klanten om offertes in te dienen voor het afsluiten van een Verkoopcontract.

 

2.

De Klant kan orders plaatsen in de Online Winkel via de Winkelwebsite gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag.

 

3.

De Klant die een order plaatst via de Winkelwebsite realiseert het order door het Goed te selecteren waarin hij is geïnteresseerd. Het toevoegen van het Goed aan het order gebeurt door de opdracht "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGENTJE" onder het gegeven Goed weergegeven op de Winkelwebsite te selecteren. De klant plaatst het order, na het hele order te hebben afgewerkt en in het „WINKELWAGENTJE” de wijze van Levering en de betalingsmethode te hebben aangegeven, via het versturen van het orderformulier aan de Verkoper door op de Winkelwebsite de knop „IK BESTEL MET DE VERPLICHTING TE BETALEN” te selecteren. De Klant wordt telkens vóór het versturen van het order naar de Verkoper geïnformeerd over de totale prijs voor het geselecteerde Goed en de Levering alsook over alle bijkomende kosten die hij verplicht is te dragen in verband met het Verkoopcontract.

 

4.

Het plaatsen van een order is het indienen van de offerte voor het afsluiten van het Verkoopcontract voor de Goederen die voorwerp uitmaken van het order door de Klant aan de Verkoper.

 

5.

Na het plaatsen van een order stuurt de Verkoper naar het door de Klant opgegeven emailadres een bevestiging van de ontvangst van het order.

 

6.

Vervolgens, na de bevestiging van de ontvangst van het order, stuurt de Verkoper naar het door de Klant opgegeven emailadres informatie over de aanvaarding van het order voor uitvoering. De informatie over de aanvaarding van het order voor uitvoering is de verklaring van de Verkoper aangaande de aanvaarding van de offerte waarvan sprake in §4 punt 4 hierboven en op het ogenblik van de ontvangst ervan door de Klant wordt het Verkoopcontract afgesloten.

 

7.

Na het afsluiten van het Verkoopcontract bevestigt de Verkoper aan de Klant de voorwaarden ervan door ze op een Vaste drager naar het emailadres van de Klant of schriftelijk naar het door de Klant tijdens de Registratie of het plaatsen van een order aangegeven adres te versturen.

§ 5 Betalingen

 
 

1.

De prijzen op de Winkelwebsite geplaatst bij een bepaald Goed zijn brutoprijzen en bevatten geen informatie aangaande de kosten van de Levering en alle andere kosten die de Klant zal moeten dragen in verband met het Verkoopcontract waarover de Klant zal worden geïnformeerd bij de selectie van de wijze van Levering en het plaatsen van het order.

 

2.

De Klant kan de volgende betalingsmethoden kiezen voor de bestelde Goederen:

 

a)

overschrijving op de bankrekening van de Verkoper (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst van het betaalde bedrag op de bankrekening van de Verkoper);

 

b)

overschrijving via het extern betalingssysteem PayPal, ondersteund door het bedrijf PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. met zetel in Luxemburg (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst door de Verkoper van de informatie vanwege het systeem PayPal over de verrichting van de betaling door de Klant);

 

c)

overschrijving via het extern betalingssysteem przelewy24.pl, ondersteund door het bedrijf DialCom24 Sp. z o.o. met zetel in Poznań (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst door de Verkoper van de informatie vanwege het systeem przelewy24.pl over de verrichting van de betaling door de Klant);

 

d)

betaalkaart ondersteund door het bedrijf DialCom24 Sp. z o.o. met zetel in Poznań (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst vanwege DialCom24 Sp. z o.o. van de informatie over de succesvolle beëindiging van de verrichte betaling);

 

e)

betaalkaart of overschrijving via het externe betalingssysteem DotPay, ondersteund door het bedrijf DotPay S.A. met zetel in Krakau (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst door de Verkoper van de informatie vanwege het systeem DotPay over de verrichting van de betaling door de Klant);

 

f)

in contanten bij het persoonlijk afhalen – betaling in de Stationaire Winkel (in dit geval zal de uitvoering van het order onmiddellijk na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant gebeuren terwijl het Goed zal worden afgegeven in de Stationaire Winkel);

 

g)

systeem van gespreide betalingen "eRaty Santander Consumer Bank", ondersteund door Santander Consumer Bank S.A. met zetel in Wrocław (in dit geval zal de uitvoering van het order beginnen na het versturen van de bevestiging van de aanvaarding van het order door de Verkoper aan de klant en na de ontvangst van Santander Consumer Bank S.A. met zetel in Wrocław van de betaling voor het bestelde Goed).

 

3.

De Klant wordt telkens geïnformeerd door de Verkoper op de Winkelwebsite over de termijn waarin hij verplicht is de betaling te verrichten voor het order voor het bedrag dat voortkomt uit het afgesloten Verkoopcontract.

 

4.

In het geval dat de Klant zich niet houdt aan de betaling binnen de termijn waarvan sprake in §5 punt 3 hierboven van het Reglement, bepaalt de Verkoper voor de Klant een bijkomende termijn voor het verrichten van de betaling en informeert hij de Klant hierover op een Vaste drager. De informatie over de bijkomende termijn voor het verrichten van de betaling bevat eveneens de informatie dat de Verkoper afstand zal doen van het Verkoopcontract na het zonder resultaat verstrijken van deze termijn. In het geval van het zonder resultaat verstrijken van de tweede termijn voor het verrichten van de betaling, zal de Verkoper aan de Klant op een Vaste dragger de verklaring sturen dat hij afstand doet van het contract op grond van art. 491 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 6 Levering

 
 

1.

De Verkoper voert Levering uit binnen de Europese Unie.

 

2.

De Verkoper is verplicht het Goed dat voorwerp uitmaakt van het Verkoopcontract te leveren zonder gebreken.

 

3.

De Verkoper plaatst op de Winkelwebsite informatie over het aantal Werkdagen dat nodig is voor de Levering en de uitvoering van het order.

 

4.

De termijn van de Levering en de uitvoering van het order aangegeven op de Winkelwebsite wordt berekend in Werkdagen overeenkomstig §5 punt 2 van het Reglement.

 

5.

De bestelde Goederen worden via de Leverancier geleverd aan de Klant op het in het orderformulier aangegeven adres.

   

In het geval dat InPost Paczkomaty Sp. z o.o. met zetel in Krakau als Leverancier wordt gekozen, zal het adres van Levering het adres van het door de Klant gekozen paczkomat op het ogenblik van het plaatsen van het order zijn.

   

In het geval dat Ruch S.A. met zetel in Warschau als Leverancier wordt gekozen, zal het adres van Levering het adres van het door de Klant gekozen verkooppunt op het ogenblik van het plaatsen van het order zijn.

 

6.

Op de dag van het versturen van het Goed naar de Klant (indien niet gekozen werd voor de mogelijkheid het Goed persoonlijk af te halen) wordt naar het emailadres van de Klant informatie doorgestuurd die het versturen van de zending door de Verkoper bevestigt.

 

7.

De Klant dient de afgeleverde zending te inspecteren in de tijd en op de manier die men bij zendingen van een bepaalde soort aanneemt. Indien verlies of beschadiging van een zending wordt vastgesteld, dan heeft de Klant het recht van de medewerker van de Leverancier het opstellen van het gepast verslag te eisen.

 

8.

De Klant heeft de mogelijkheid het bestelde Goed persoonlijk af te halen. Het afhalen kan men doen in de Stationaire Winkel op Werkdagen, tijdens de openingsuren aangegeven op de Winkelwebsite, na eerst de termijn van ophaling te hebben afgesproken met de Verkoper via email of telefonisch.

 

9.

De Verkoper sluit, overeenkomstig de wens van de Klant, bij de zending die het voorwerp van de Levering uitmaakt, een kassabon of factuur bij voor de geleverde Goederen.

 

10.

In het geval dat de Klant afwezig is op het door hem aangegeven adres, opgegeven bij het plaatsen van het order als adres van Levering, zal de medewerker van de Leverancier een afhaalbericht achterlaten of een poging van telefonisch contact ondernemen om een termijn af te spreken waarop de Klant aanwezig zal zijn. In het geval dat het bestelde Goed door de Leverancier wordt teruggestuurd naar de Online Winkel, zal de Verkoper contact opnemen met de Klant per email of telefoniach om met de Klant opnieuw de termijn en kost van de Levering af te spreken.

§ 7 Borgstelling

 
 

1.

De Verkoper garandeert de Levering van het Goed vrij van fysieke en juridische gebreken. De Verkoper is aansprakelijk tegenover de Klant indien het Goed een fysiek of juridisch gebrek heeft (borgstelling).

 

2.

Indien het Goed een gebrek heeft, dan mag de Klant:

 

a)

een verklaring aangaande prijsverlaging of intrekking van het Verkoopcontract indienen, tenzij de Verkoper onmiddellijk en zonder al te veel overlast voor de Klant het gebrekkige Goed zal vervangen door een vrij van gebreken of het gebrek zal verwijderen.

   

Deze beperking geldt niet indien het Goed reeds werd vervangen of hersteld door de Verkoper of indien de Verkoper niet voldeed aan de verplichting het Goed te vervangen door een vrij van gebreken of de gebreken te verwijderen. De Klant mag in plaats van de door de Verkoper voorgestelde verwijdering van het gebrek de vervanging van het Goed door een vrij van gebreken eisen of in plaats van de vervanging van het Goed de verwijdering van het gebrek eisen, tenzij het naleven van de overeenkomst voor het gebrekkige Goed op de door de Klant gekozen manier onmogelijk is of buitenmatige kosten zou vereisen in vergelijking met de door de Verkoper voogestelde manier. Bij de beoordeling van de buitenmatigheid van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het Goed dat vrij is van gebreken, de aard en betekenis van het vastgestelde gebrek en wordt eveneens gelet op de overlast die de andere manier van genoegdoening bij de Klant zou kunnen veroorzaken.

 

b)

de vervanging van het gebrekkige Goed door een vrij van gebreken of de verwijdering van het gebrek eisen. De Verkoper is verplicht het gebrekkige Goed te vervangen door een vrij van gebreken of het gebrek te verwijderen in een redelijke tijd zonder al te veel overlast voor de Klant.

   

De Verkoper mag het inwilligen van de eis van de Klant weigeren indien het naleven van het Verkoopcontract voor het gebrekkige Goed op de door de Klant gekozen manier onmogelijk is of in vergelijking met de tweede mogelijke manier voor het naleven van het Verkoopcontract buitenmatige kosten zou vereisen. De kosten voor de herstelling of vervanging worden gedragen door de Verkoper.

 

3.

De Klant die zijn rechten laat gelden op grond van de borgstelling, is verplicht het gebrekkige Goed te leveren op het adres van de Verkoper. In het geval dat de Klant een Consument is, wordt de kost van de levering gedekt door de Verkoper.

 

4.

De Verkoper is aansprakelijk op grond van de borgstelling indien het fysieke gebrek zal worden vastgesteld binnen het verloop van twee jaar vanaf de datum waarop het Goed aan de Klant werd afgegeven. De vordering tot het verwijderen van het gebrek of het vervangen van het Goed door een vrij van gebreken vervalt na een jaar, maar deze termijn mag niet eindigen vóór het verloop van de termijn bepaald in de eerste zin. In deze termijn mag de Klant afstand doen van het Verkoopcontract of een verklaring indienen aangaande de prijsverlaging als gevolg van het gebrek van het Goed. Indien de Klant de vervanging van het Goed door een vrij van gebreken of de verwijdering van het gebrek eiste, dan begint de termijn voor het afstand doen van het Verkoopcontract of het indienen van de verklaring aangaande de prijsverlaging op het ogenblik van het verloop zonder resultaat van de termijn voor de vervanging van het Goed of de verwijdering van het gebrek.

§ 8 Klachten

 
 

1.

Alle klachten in verband met het Goed of de uitvoering van het Verkoopcontract kunnen door de Klant schriftelijk worden verstuurd naar het adres van de Verkoper.

 

2.

De Verkoper zal binnen de 14 dagen vanaf de datum van de eis die de klacht bevat, een standpunt innemen met betrekking tot de door de Klant gemelde klacht over het Goed of de uitvoering van het Verkoopcontract.

 

3.

De Klant mag een klacht melden bij de Verkoper in verband met het gebruik van de gratis diensten die elektronisch door de Verkoper worden verleend. De klacht mag elektronisch ingediend en gestuurd worden naar het emailadres bok@gunfire.pl. In de klachtmelding dient de Klant een beschrijving van het opgetreden probleem op te nemen. De Verkoper behandelt de klachten en geeft de Klant antwoord en dit onmiddellijk en niet later dan binnen een termijn van 14 dagen.

§ 9 Garantie

 
 

1.

De Goederen verkocht door de Verkoper kunnen onder de garantie vallen verstrekt door de fabrykant van het Goed of de distributeur.

 

2.

In het geval dat de Goederen onder garantie vallen, wordt de informatie aangaande het bestaan en de inhoud van de garantie telkens weergegeven op de Winkelwebsite.

§ 10 Afstand doen van het Verkoopcontract

 
 

1.

De Klant die Consument is en een Verkoopcontract afsloot, mag in een termijn van 14 dagen hiervan afstand doen zonder een reden op te geven.

 

2.

De looptijd van de termijn voor het afstand doen van het Verkoopcontract begint vanaf het ogenblik dat het Goed door de Consument in bezit wordt genomen.

   

De Consument mag afstand doen van het Verkoopcontract door bij de Verkoper een verklaring aangaande het afstand doen in te dienen. Deze verklaring kan bijvoorbeeld schriftelijk op het adres van de Verkoper worden ingediend of via email naar het emailadres van de Verkoper worden gestuurd. De verklaring kan worden gedaan op het formulier waarvan een model door de Verkoper werd geplaatst op de Winkelwebsite op: Formulier van afstand doen . Voor het nakomen van de termijn volstaat het de verklaring te versturen vóór het verstrijken ervan.

   

De Consument mag afstand doen van het Verkoopcontract door bij de Verkoper een verklaring aangaande het afstand doen in te dienen via het formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website op: Elektronisch Formulier van afstand doen . Voor het nakomen van de termijn volstaat het de verklaring te versturen vóór het verstrijken ervan. De Verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het formulier via de website aan de Consument.

 

3.

In het geval dat afstand wordt gedaan van het Verkoopcontract, wordt dit contract beschouwd als niet afgesloten.

 

4.

Indien de Consument de verklaring aangaande het afstand doen van het Verkoopcontract indiende voordat de Verkoper zijn offerte ontving, dan is de offerte niet langer bindend.

 

5.

De Verkoper heeft de verplichting onmiddellijk, niet later dan in een termijn van 14 dagen vanaf de datum van de ontvangst van de verklaring van de Consument aangaande het afstand doen van het Verkoopcontract, aan de Consument alle door hem verrichte betalingen, waaronder de kost van de Levering van het Goed aan de Consument, terug te storten. De Verkoper mag wachten met de terugstorting van de betalingen ontvangen van de Consument tot het ogenblik dat hij het Goed terugkrijgt of tot het ogenblik dat de Klant hem heb bewijs bezorgt dat het Goed werd teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst optreedt.

 

6.

Indien de Consument die gebruik maakt van zijn recht op afstand doen een andere manier van levering van het Goed koos dan de goedkoopste gewone manier van Levering aangeboden door de Verkoper, dan is de Verkoper niet verplicht om de door de Consument gemaakte bijkomende kosten aan hem terug te betalen.

 

7.

De Consument heeft de verplichting het Goed onmiddellijk, niet later dan in een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop hij afstand deed van het Verkoopcontract, aan de Verkoper terug te sturen. Voor het nakomen van de termijn volstaat het het Goed terug te sturen naar het adres van de Verkoper vóór het verstrijken van deze termijn.

 

8.

In het geval van het afstand doen draagt de Klant die Consument is enkel de rechtstreekse kosten voor het terugsturen van het Goed.

 

9.

Indien het Goed omwille van de aard ervan niet gewoon met de post kan worden teruggestuurd, dan informeert de Verkoper de Consument over de kosten van het terugsturen van het Goed op de Winkelwebsite.

 

10.

De Consument is aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van het Goed als gevolg van het gebruik ervan op een manier die de manier nodig voor het vaststellen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van het Goed overstijgt.

 

11.

De Verkoper verricht de terugbetaling door gebruik te maken van dezelfde betalingsmethode die de Consument gebruikte, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemde met een andere methode van terugbetaling, die geen kosten voor hem te weeg brengen.

§ 11 Gratis diensten

 
 

1.

De Verkoper verleent elektronisch gratis diensten ten gunste van Klanten:

 

a)

Newsletter;

 

b)

Vertel jouw vriend;

 

c)

Voeren van Klantaccount.

 

2.

De in §11 punt 1 hierboven aangegeven diensten worden verleend 7 dagen per week, 24 uur per dag.

 

3.

De Verkoper behoudt zich de mogelijkheid voor de aard, vormen, tijd en manier van toegang verlenen tot de gekozen vermelde diensten te kiezen en te veranderen, waarover hij de Klanten zal informeren op een manier die geschikt is voor de wijziging van het Reglement.

 

4.

Van de dienst Newsletter kan elke Klant die zijn emailadres invoert door middel van het registratieformulier dat door de Verkoper ter beschikking wordt gesteld op de Winkelwebsite, gebruik maken. Na het versturen van het ingevuld registratieformulier ontvangt de Klant onmiddellijk elektronisch de bevesting van de Verkoper op het emailadres dat hij opgaf in het registratieformulier. Op dit ogenblik wordt het contract aangaande het elektronisch verlenen van de dienst Newsletter afgesloten.

 

5.

De dienst Newsletter bestaat uit het door de Verkoper versturen van een bericht in elektronische vorm dat informatie bevat over nieuwe producten of diensten in de offerte van de Verkoper naar een emailadres. De Newsletter wordt door de Verkoper naar alle Klanten verstuurd die hebben ingetekend.

 

6.

Elke Newsletter gericht aan Klantengegevens bevat in het bijzonder: informatie over de verzender, het ingevuld veld „onderwerp”, dat de inhoud van de zending bepaalt, en informatie over de mogelijkheid afstand te doen van de gratis dienst Newsletter en de manier waarop dit mogelijk is.

 

7.

De Klant mag op elk ogenblik afstand doen van het ontvangen van de Newsletter door zich uit te schrijven uit de subscriptie via de voetnoot in elke email verstuurd in het kader van de dienst Newsletter of via de activatie van het juiste veld in de Klantaccount.

 

8.

De gratis dienst Vertel een vriend bestaat uit het door de Verkoper verstrekken van de mogelijkheid aan Klanten een email aangaande het door hen gekozen Goed te versturen aan een kennis. De Klant bepaalt vóór het versturen van het bericht het Goed dat aanbeveling verdient en vult vervolgens via de functie "Vertel een vriend" het formulier in waarin hij zijn eigen emailadres en dat van de kennis aan wie hij het gekozen Goed wil aanbevelen, opgeeft. De Klant mag de dienst in kwestie niet voor een ander doel gebruiken dan het aanbevelen van een gekozen Goed. De Klant ontvangt geen vergoeding of andere voordelen voor het gebruik van de dienst in kwestie.

 

9.

Het afstand doen van de gratis dienst Vertel een vriend is op elk ogenblik mogelijk en berust op het ophouden met het versturen van aanbevelingen van gekozen producten aan kennissen van de Klant.

 

10.

De dienst Voeren van Klantaccount is beschikbaar na het verrichten van de Registratie op de voorwaarden beschreven in het Reglement en bestaat uit het ter beschikking stellen aan de Klant van een aan hem gewijd panel op de Winkelwebsite waarin de Klant de gegevens die hij tijdens de Registratie opgaf, kan wijzigen en waarin hij eveneens de stand van de uitvoering van de orders en de geschiedenis van de reeds uitgevoerde orders kan volgen.

 

11.

De Klant die de Registratie verrichtte, mag de wens van de verwijdering van het Klantaccount melden aan de Verkoper, waarbij in het geval dat de Klant verlangt dat de Verkoper het Klantaccount verwijdert, dit kan gebeuren binnen 14 dagen vanaf het melden van deze wens.

 

12.

De Verkoper heeft het recht de toegang tot het Klantaccount en de gratis diensten te blokkeren in het geval dat de Klant handelt ten nadele van de Verkoper of andere Klanten, de wettelijke voorschriften of bepalingen van het Reglement schendt en eveneens wanneer het blokkeren van de toegang tot het Klantaccount en de gratis diensten gerechtvaardigd is om veiligheidsredenen - in het bijzonder: het doorbreken door de Klant van de beveiligingen van de Winkelwebsite of andere hackeractiviteiten. Het blokkeren van de toegang tot het Klantaccount en gratis diensten omwille van de genoemde redenen duurt de tijd die nodig is om de kwestie die de basis vormde voor het blokkeren van de toegang tot het Klantaccount en gratis diensten op te lossen. De Verkoper brengt de Klant op de hoogte van het blokkeren van de toegang tot het Klantaccount en gratis diensten per email op het adres dat de Klant opgaf in het registratieformulier.

§ 12 Bescherming van persoonsgegevens

 
 

1.

De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten, op vrijwillige basis doorgegeven aan de Verkoper in het kader van de Registratie, het plaatsen van een eenmalig order en in het kader van het elektronisch verlenen van diensten door de Verkoper of in het kader van andere omstandigheden bepaald in het Reglement, is de Verkoper.

 

2.

De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van Klanten om orders uit te voeren, elektronisch diensten te verlenen en voor andere doeleinden bepaald in het Reglement. De gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de wettelijke bepalingen of de goedkeuring gegeven door de Klant overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

 

3.

Het geheel van de persoonsgegevens die doorgegeven werden aan de Verkoper, wordt door de Verkoper gemeld aan de Inspecteur-Generaal voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

 

4.

De Klant geeft zijn persoonsgegevens op vrijwillige basis door aan de Verkoper, onder het voorbehoud echter dat het niet opgeven van bepaalde gegevens in het Registratieproces de Registratie en het aanmaken van een Klantaccount onmogelijk maakt en het plaatsen en uitvoeren van een order van de Klant onmogelijk maakt in het geval van het plaatsen van een order zonder de Registratie van een Klantaccount.

 

5.

Iedereen die aan de Verkoper zijn persoonsgegevens zal doorgeven, heeft het recht op toegang tot de inhoud ervan en het recht ze te corrigeren.

 

6.

De Verkoper voorziet in de mogelijkheid persoonsgegevens uit de gevoerde collectie te verwijderen, vooral in het geval van de verwijdering van een Klantaccount. De Verkoper mag weigeren de persoonsgegevens van een Klant te verwijderen indien de Klant schulden heeft bij de Verkoper of de geldende wettelijke bepalingen schond en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het ophelderen van deze omstandigheden en het vaststellen van de aansprakelijkheid van de Klant.

 

7.

De Verkoper beschermt de aan hem doorgegeven persoonsgegevens en doet alles om ze te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik.

 

8.

De Verkoper geeft de persoonsgegevens van de Klant door aan de Leverancier voor zover dit noodzakelijk is om de Levering uit te voeren.

 

9.

In het geval dat de Klant kiest voor betaling via het systeem przelewy24.pl, worden zijn persoonsgegevens doorgegeven voor zover ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betaling aan de vennootschap DialCom24 Sp. z o.o. met zetel in Poznań (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), ingeschreven in het register van de ondernemers gevoerd door de Districtrechtbank voor Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Economische Afdeling van het Nationaal Handelsregister onder het nummer KRS 0000306513.

 

10.

In het geval dat de Klant kiest voor betaling via het systeem van gespreide betalingen "eRaty Santander Consumer Bank", worden zijn persoonsgegevens doorgegeven voor zover ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betaling aan de vennootschap Santander Consumer Bank S.A. met zetel in Wrocław (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42C), ingeschreven in het register van de ondernemers gevoerd door de Districtrechtbank voor Wrocław Fabryczna in Wrocław, VI Economische Afdeling van het Nationaal Handelsregister onder het nummer KRS 0000040562.

§ 13 Beëindiging van het contract (niet van toepassing op de Verkoopcontracten)

 
 

1.

Zowel de Klant als de Verkoper mogen het contract van het elektronisch verlenen van diensten op elk ogenblik en zonder redenen op te geven, beëindigen, onder voorbehoud van het behoud van de door de andere partij vóór de beëindiging van hoger genoemd contract verworven rechten en de bepalingen hieronder.

 

2.

De Klant die de Registratie verrichtte, beëindigt het contract van het elektronisch verlenen van diensten door, gebruik makend van gelijk welk communicatiemiddel op afstand, naar de Verkoper de wilsverklaring in kwestie te sturen die het de Verkoper mogelijk maakt kennis te nemen van de wilsverklaring van de Klant.

 

3.

De Verkoper zegt het contract van het elektronisch verlenen van diensten op door naar de Klant de wilsverklaring in kwestie te sturen op het emailadres dat de Klant opgaf tijdens de Registratie.

§ 14 Slotbepalingen

 
 

1.

De Verkoper is aansprakelijk voor het niet of ontoereikend uitvoeren van het contract, maar in het geval van contracten afgesloten met Klanten die Ondernemers zijn, is de Verkoper enkel aansprakelijk voor opzettelijke schadeberokkening en binnen de grenzen van de verliezen die de Klant die Ondernemer is daadwerkelijk leed.

 

2.

De inhoud van dit Reglement mag worden bestendigd door deze uit te printen, op te slaan op een drager of op elk ogenblik te downloaden van de Winkelwebsite.

 

3.

In het geval dat een geschil ontstaat op grond van het afgesloten Verkoopcontract, zullen de partijen ernaar streven de zaak in der minne te schikken. Het recht dat van toepassing is op de vereffening van alle geschillen die voortvloeien uit dit Reglement is het Pools recht.

 

4.

Elke Klant mag gebruik maken van de buitengerechtelijke methodes voor klachtenbehandeling en verhaalmogelijkheden. Op dit vlak kan de Klant gebruik maken van bemiddeling. De lijsten van de vaste bemiddelaars en bestaande bemiddelingscentra worden overgemaakt en ter beschikking gesteld door de Voorzitters van de bevoegde Districtrechtbanken. Een Klant die Consument is, kan eveneens gebruik maken van de buitengerechtelijke methodes voor klachtenbehandeling en verhaalmogelijkheden door het indienen van zijn klacht via het internetplatform van de Europese Unie ODR, toegankelijk op het adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5.

De Verkoper behoudt zich het recht voor dit Reglement te wijzigen. Alle orders die door de Verkoper zijn aanvaard voor uitvoering vóór de datum waarop het nieuwe Reglement in werking treedt, worden uitgevoerd op grond van het Reglement dat van kracht was op de dag dat de Klant het order plaatste. De wijziging van het Reglement treedt in werking in een termijn van 7 dagen vanaf de datum van publicatie op de Winkelwebsite. De Verkoper zal de Klant 7 dagen vóór het in werking treden van het nieuwe Reglement informeren over de wijziging van het Reglement door middel van een elektronisch verstuurd bericht dat een verwijzing bevat naar de tekst van het gewijzigde Reglement. In het geval dat de Klant de nieuwe inhoud van het Reglement niet aanvaardt, is hij verplicht de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen, wat de beëindiging van het contract tot gevolg heeft overeenkomstig de bepalingen van §13 van het Reglement.

 

6.

Het Reglement treedt in werking op 18 september 2015.

         

 

pixel